Fonds

Doelstellingen van het fonds

  • het ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de kennisneming van de Rooms Katholieke levensovertuiging, ondermeer via het onderwijs;
  • het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op de Mariadevotie;
  • het in ere houden van de nagedachtenis, het leven en werk van Jan Kroon;
  • het verrichten van goede werken door middel van steun en/of giften aan particulieren en instellingen, zonder onderscheid des persoons, nuttig en nodig naar het oordeel van het bestuur.

Het IBAN rekeningnummer van het fonds is: NL29ABNA0502043326.

Bestuur
Bestuursleden (zoals in KvK registratie per 15-03-2013):

  • Rieks Kroon, voorzitter
  • Karen Huizing, secretaris
  • Dick van der Meijden, penningmeester